Avís Legal

L’accés al lloc web https://www.sinergiah2o.com/ implica sense reserves l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Ús que l’USUARI afirma comprendre íntegrament.

SINERGIAH2O, SLU amb domicili Sant Simplici, 24, Igualada., CP 08700 Igualada, Barcelona. amb CIF/NIF B-66202557, ostenta la propietat d’aquest lloc web. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament per a l’ús del lloc web https://www.sinergiah2o.com/ per part dels USUARIS que accedeixin al mateix.

Les presents condicions generals s’exposen a l’USUARI a la pàgina principal del web https://www.sinergiah2o.com/ (zona inferior) i es donarà accés a aquestes cada vegada que un usuari introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet.

L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions. La utilització del lloc web https://www.sinergiah2o.com/ no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, excepte si aquest USUARI desitja utilitzar determinats serveis, on caldrà que es registri cobrint un formulari i aquesta subscripció es regirà per les condicions específiques en cada cas. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. Expressament es prohibeix els següents:
– Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes o a tercers.
– Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa.
Els responsables del lloc web https://www.sinergiah2o.com/ podran interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecten un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents Condicions Generals.

CONTINGUTS.
Els continguts incorporats han estat elaborats i inclosos utilitzant fonts pròpies de tal manera que únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna. Queda reservat el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents.

DRETS D’AUTOR I MARCA
Tots els continguts que es recullen es troben protegits pels drets d’autor i la seva còpia en qualsevol forma està prohibida.

SOBRE L’ÚS DE CONTINGUTS
SINERGIAH2O, SLU no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al web i / o en l’ús de les informacions contingudes en la mateixa.
SINERGIAH2O, SLU no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en https://www.sinergiah2o.com/ i dels programes que incorpora.
Fem tot el possible per assegurar que tota la informació continguda en aquest lloc web sigui correcta i actualitzada. No obstant això, a causa de la naturalesa del contingut no sempre podem estar segurs que les publicacions són correctes i poden contenir errors. Si troba un error contacteu amb nosaltres.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’objecte del qual és garantir i protegir, en el qual fa al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, SINERGIAH2O, SLU informa als usuaris que s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que es disposa a la normativa vigent.

Drets de cancel·lació i modificació de dades:
Les dades proporcionades seran incorporades a un fitxer i seran utilitzades únicament amb la finalitat de gestionar i atendre les sol·licituds realitzades pels usuaris. L’usuari que facilita les seves dades de contacte accepta rebre correu postal o electrònic amb informació de SINERGIAH2O, SLU relativa a les qüestions tècniques i a les funcions i serveis que li són propis. Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en pot exercir-los en SINERGIAH2O, SLU amb domicili Sant Simplici 24, CP 08700 Igualada, Barcelona. Si ho desitja pot exercitar en l’adreça indicada, per correu postal o via email info@sinergiah2o.com, els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició indicant el seu nom, cognoms i adreça, en els termes previstos en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari accepta i coneix l’ús de cookies al web. L’usuari podrà esborrar lliurement les cookies després de la navegació pel lloc. L’usuari pel sol fet de llegir, visualitzar o navegar en el lloc, accepta aquestes condicions. De no acceptar, l’usuari ha d’abandonar el lloc, sense fer ús d’ell i el seu contingut. Les cookies són arxius de text situats en el seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del web. Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui usar tota la funcionalitat d’aquest website. En utilitzar aquest lloc web vostè consent el tractament d’informació sobre vostè en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.

És possible accedir a Informació sobre la Política de galetes en els següents enllaços:

Política de Cookies

Més informació sobre les cookies

SINERGIAH2O, SLU podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el seu lloc web, així com la seva configuració i presentació. SINERGIAH2O, SLU es compromet a no remetre comunicacions comercials acord a què es disposa a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de SINERGIAH2O, SLU i no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni d’altres efectes que puguin derivar d’aquesta informació. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les quals pugui accedir-se des de https://www.sinergiah2o.com

Finalitat de les dades: SINERGIAH2O, SLU recull determinades dades personals Nom, cognom, correu electrònic i telèfon, que són introduïdes per l’usuari lliurement en un formulari amb la finalitat de poder realitzar reserva de serveis així com contestar i identificar les peticions realitzades per l’usuari. SINERGIAH2O, SLU informa que gestionarà aquestes dades per a l’administració, ampliació i millora dels seus serveis així com per a fins tècnics i comercials sobre els serveis oferts. En tot cas, les dades recollides són únicament les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment. En el cas que l’usuari no completi l’alta seves dades seran eliminats passades quaranta-vuit hores.

Obligatorietat de la introducció de les dades: Per accedir al lloc web no cal aportar cap dada. No obstant això, per a realitzar sol·licituds d’informació o realitzar la sol·licitud d’un servei concret sí és necessari que l’usuari aporti dades en els formularis existents en el lloc web per a les finalitats anteriorment descrites. Tots els camps són obligatoris excepte aquells s’assenyalin específicament com opcionals. De no ser coberts la conseqüència consisteix en la impossibilitat de prestar el servei que es pretén contractar o la impossibilitat d’oferir la resposta adequada.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: L’usuari que introdueixi les seves dades personals en els formularis d’alta tindrà ple dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment sol·licitant-ho a SINERGIAH2O, SLU amb domicili Sant Simplici 24, CP 08700 Igualada, Barcelona. Si ho desitja pot exercitar en l’adreça indicada, per correu postal o via email info@sinergiah2o.com, acompanyant sempre a la sol·licitud una còpia del NIF del titular de les dades.

Responsable del tractament: El responsable del tractament de les dades és SINERGIAH2O, SLU amb domicili Sant Simplici 24, CP 08700 Igualada, Barcelona.

Cessió de dades: No hi ha cap cessió de dades a tercers aliens a SINERGIAH2O, SLU i s’informa a l’usuari que mitjançant l’adhesió a les presents condicions generals presta el seu consentiment a la comunicació necessària i imprescindible de les seves dades per gestionar els serveis sol·licitats, comunicació lligada amb la finalitat mateixa per la qual les dades van ser introduïdes i, per tant, relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre l’usuari i SINERGIAH2O, SLU, el desenvolupament, compliment i control implica la comunicació necessària d’aquestes dades.

Seguretat: SINERGIAH2O, SLU assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures de seguretat a fi d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i garantir així la seva integritat i seguretat. No obstant això SINERGIAH2O, SLU no serà responsable de les incidències que puguin sorgir al voltant de dades personals quan aquestes es derivin: bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible detectar-lo o impedir-lo tot adoptant-se les mesures necessàries segons l’estat de la tecnologia actual, o bé d’una falta de diligència de l’usuari pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus i dades personals.

Veracitat de les dades: L’usuari és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la rectificació de les mateixes si fos necessari. SINERGIAH2O, SLU posa a disposició de l’usuari tots els mitjans perquè pugui procedir a la modificació de les seves dades. Es permet realitzar aquesta modificació des de l’àrea única privada i segura que té l’usuari i a la qual accedeix mitjançant les claus obtingudes amb el registre d’usuari; d’aquí que l’usuari hagi de ser especialment diligent en la guàrdia i custòdia d’aquestes claus. L’usuari manifesta que quan no introdueix les seves dades personals sinó els d’un tercer està autoritzat per aquest per a la seva introducció.

Spamming o enviament de correus no sol·licitats: SINERGIAH2O, SLU és absolutament contrària a la pràctica de spamming i mai realitza aquest tipus de conductes. SINERGIAH2O, SLU únicament envia informació als correus electrònics facilitats per aquells usuaris que s’hagin registrat i, per tant, acceptat les presents Condicions Generals i la seva política de protecció de dades per a l’enviament d’aquesta informació o, si escau a aquelles persones que, previ contacte telefònic hagin autoritzat l’enviament d’aquests correus. SINERGIAH2O, SLU tampoc permetrà l’ús d’aquestes pràctiques per part de l’USUARI, procedint a l’expulsió de l’usuari detectat i reservant-se les accions legals que resultin pertinents.

Encarregat del tractament: L’encarregat del tractament de les dades és SINERGIAH2O, SLU amb domicili Sant Simplici 24, CP 08700 Igualada, Barcelona.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE: Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. Específicament estan subjectes al que disposa la Llei 7/1988 de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació; Llei 26/1984 de 19 de Juliol General, per a la Defensa de Consumidors i Usuaris; Reial Decret 1906/1999 de 17 de Desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals; la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal; la Llei 7/1996, de 15 de Gener d’Ordenació del Comerç Minorista, Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i la Llei 16/2009 de serveis de pagament així com qualsevol altra Llei o reglament que les desenvolupi o modifiqui. A majors a l’usuari del servei objecte de les presents condicions són aplicables les “Condicions Generals d’ús del lloc web i la resta de condicions per a tot el no indicat expressament en les presents condicions i sempre que no les contradiguin. Així mateix els serveis addicionals que puguin dur vinculats els serveis objecte de les presents condicions tal com s’assenyali en cada moment es regiran per les seves condicions específiques.

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals seran competents els Jutjats i Tribunals d’Igualada (Barcelona), renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

VARIS:
En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. SINERGIAH2O, SLU podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés.